Liên hệ LMHMOD.APP

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Tòa Building, 59 Đ. Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
  • Email: lmhmod.app@gmail.com
  • Hotline: (024) 35380202 | 101 – 103
  • Telegram:

Giờ làm việc:

Chúng tôi làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần:

  • Sáng: từ 8:00 đến 12:00
  • Chiều: từ 13:30 đến 17:50